Leder:  Jørgen Pedersen
Utleie/medlem: Monika Dagsberg
Medlem: Richard Hansen
Medlem: Christin Henriksen
Medlem: Henning Ottersen
Medlem: Karin K. Johansen
Medlem: Linda Vassbotn
Medlem: Jarle Vassbotn
Medlem: Kenneth Heggelund