Kontroll -og revisjonskomitèen går hvert år gjennom regnskapet til foreningen

Leder: Gunn Elisabeth L. Hübner

Personlig vara:Erik Kinander

Medlem: Frank Kulø Hagen

Vara: Finn Christian Aarum